موضوع: "مهدویت"

ظاهرا پایان ندارد داستاݩ جمعہ ها...

باز بے خورشید مانده آسمان جمعہ ها

بر لب آمد از فراقٺ باز جان جمعہ ها
باز بے تو میرسند از راه و بے تو میروند

ظاهرا پایان ندارد داستاݩ جمعہ ها…
اللّٰھـُــم ؏جِّل لِوَلیڪَ الفَرَجـْــ

اشتراک گذاری این مطلب!

دوباره عهدمیکنم که نشکنم دل تورا

​رَسم ‌عاشق نیست 

با یک ‌دل 

دو دلبر داشتن
یا ز جانان 

یا ز جان

بایست دِل برداشتن…
اللهم  عجل لوليك الفرج 

اشتراک گذاری این مطلب!

چقدر در پس پرده حضور پنهاني؟

​در امتداد خزان، روزها زمستاني

و در غياب شما، آفتاب زنداني

جسارت است ولي يک سوال مي پرسم

چقدر در پس پرده حضور پنهاني؟

ببين براي شما جمعه ندبه مي خوانند

نوادگان زمين خسته از پريشاني

چه وقت ميرسد آقا نگاهتان باشد

براي شب زدگان آيت غزل خواني؟

دوباره پنجره ها، زل زدن به غربت شهر

در انتظار شما اي طلوع پاياني

اشتراک گذاری این مطلب!

تمام داروندارم خدا کند که بیایی

​امید عالم وآدم خداکند که بیایی
به زخم فاطمه مرهم خداکند که بیایی
غریبه گی نکن ای آفتاب پرده نشینم
تمام داروندارم خدا کند که بیایی
عالیه رجبی

اشتراک گذاری این مطلب!

توسل به ولی عصر عج الله تعالی فرجه(۱)

مجالس‌ و محافل‌ توسّل‌ به‌ حضرت‌ وليّ عصر بسيار خوب‌ است‌؛ ولي‌ توسّلي‌ كه‌ مطلوب‌ و منظور از آن‌ حقّ باشد؛ وصول‌ به‌ حقّ باشد؛ رفع‌ حجب‌ ظلماني‌ و نوراني‌ باشد؛ كشف‌ حقيقت‌ ولايت‌ و توحيد باشد؛ حصول‌ عرفان‌ إلهي‌ و فناء در ذات‌ اقدس‌ او باشد. اين‌ مطلوب‌ و پسنديده‌ است‌. و لذا انتظار فرج‌ كه‌ حتّي‌ در زمان‌ خود أئمّه‌ عليهم‌ السّلام‌ از بزرگترين‌ و با فضيلت‌ترين‌ اعمال‌ محسوب‌ مي‌شده‌ است‌. همين‌ بوده‌ است‌.
توسّل‌ به‌ حقيقت‌ ولايت‌ آن‌ حضرت‌ براي‌ كشف‌ حجاب‌ هاي‌ طريق‌، از افضل‌ اعمال‌ است‌؛ زيرا توحيد حق از افضل‌ اعمال‌ است‌. و انتظار ظهور خارجي‌ آن‌ حضرت‌ نيز بواسطۀ مقدّميّت‌ بر ظهور باطني‌ و كشف‌ ولايت‌ آن‌ حضرت‌ همچنين‌ مفيد است‌؛ و انتظار ظهور خارجي‌ بر اين‌ اصل‌ محبوب‌ و پسنديده‌ است‌.
منبع : امام شناسی، ج۵، ص۱۹۰

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 4 5 ...6 7