برچسب: "پوستر زیبا امام رضا علیه السلام"

دلتنگ حرم

مشهدت قبله دلهاست به زهرا سوگند همه دلخوشی ماست به زهرا سوگند   چند وقتیست که من زائر کویت نشدم در دلم غلغله برپاست به زهرا سوگند بیشتر »