برچسب: "نفوذشبکه ای"

نفوذ شبکه‌ای از منظر امام خامنه‌ای چیست؟

در طول دو تا سه قرن اخیر آسیب‌ها و ضربه‌های سختی از ناحیه تهاجم‌ و نفوذ دولت‌های بیگانه به ایران وارد شده است. این ضربه‌ها عمدتاً به دلیل ضعف، انفعال و همراهی دولت‌ها در رویارویی با نفوذ و تهاجم دشمن بوده و نتیجه آن غارت منابع و نفوذ سیاسی ـ فرهنگی بوده… بیشتر »