برچسب: "میلاد امام رضا مبارک"

دلتنگ حرم

مشهدت قبله دلهاست به زهرا سوگند همه دلخوشی ماست به زهرا سوگند   چند وقتیست که من زائر کویت نشدم در دلم غلغله برپاست به زهرا سوگند بیشتر »