تا به حال به آرم شرکت ها و موسسات معتبر و مطرح یا اسامی خلاصه واری که برای شرکت ها و گروه ها و نهادهای مختلف گذاشته می شود توجه کرده اید؟! که گوشه گوشه اش اشاره به بخشی از توانمندی های آن شرکت و موسسه دارد؛ همه و همه در حقیقت مختصری از توانمدی ها و ویژگی های آن را بیان می کند.
قرآن کریم نیز در جای جای آیات خود طرح زندگی ونشانه هایی از اهالی مومنان و منافقان را به تصویر می کشد که در ادامه با هم مروری خواهیم داشت.

ادامه »

موضوعات: اخلاق  لینک ثابت[دوشنبه 1395-10-13] [ 09:28:00 ب.ظ ]