برچسب: "صدا کردن"

نحوه ی صدا کردن همسر

سیره امام علی«ع» و حضرت زهرا«س» حضرت امیر وقتی می خواستند حضرت زهرا«س» را صدا کنند می فرمودند: نفسی لک الفدا (جان علی به فدایت) حبیبتی زهرا بنت رسول الله زهرا جان و جوابی که از حضرت زهرا«س» می شنیدند: روحی لک الفدا(روحم به فدایت علی) ابوتراب… بیشتر »