برچسب: "دعای سریع الاجابه"

آیا می دانید که سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟

پرسش  آیا میدانیدسریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟ پاسخ اجمالی اگرچه دعاهای زیادی از امامان معصوم (ع) نقل شده است که مورد اجابت واقع شده و سریع الاجابة هستند، که ذکر متن آنها در این جا مقدور نیست و فقط به ذکر اسامی چند مورد که دارای… بیشتر »