اگربخاطر کمبود مادیات از انقلاب ناراضی هستید ٬ بدانید که خدا را به مادیات فروخته اید!

شهید مسعودسامانی


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: شهدا  لینک ثابت[دوشنبه 1395-09-15] [ 09:08:00 ب.ظ ]