برچسب: "حکم رقص محلی"

حکم رقصیدن چیست؟

  آيا رقص محلی در عروسی ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمی دارد؟   رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است  رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است در غير اين… بیشتر »