مثل آب باشیم

دو قطره آب 

كه بهم نزديك شوند،

 تشكيل يك قطره بزرگتر ميدهند.

امادوتكه سنگ هيچگاه باهم يكی نمی شوند !

 هرچه سختر و قالبی تر باشيم،فهم ديگران برايمان مشكل تر، و در نتيجه امکان بزرگتر شدنمان نيز كاهش می یابد.

آب در عين لطافت در مقايسه با سنگ، به مراتب سرسخت تر، و در رسيدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولين مانع جدی می ايستد. اما آب راه خود را به سمت دريا می يابد.

در زندگی، 

معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، دردل نرمی و گذشت بايد جستجو كرد.

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت

اما میتوان چشمان را بست وعبور کرد

گاهی مجبور میشوی نادیده بگیری 

 وکم کم بخشیدن راخواهی آموخت

اشتراک گذاری این مطلب!

نظری موجود نیست
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

پسوندهای مجاز فایل: gif, png, jpg & jpeg
حداکثر مجاز اندازه فایل: 31 مگابایت
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت امنیتی فوق را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)