موضوع: "سبک زندگی"

لبخند

​ لبخند... ابتکار لب ها نیست، انعکاس خوبی هاست. بیشتر »

خداوند‌بهترین‌شنونده‌است نیازی‌به‌فریاد‌کشیدن‌یا بلندگریه‌کردن‌نیست اوآرامترین نیایش‌دلهای‌پاک‌رانیز  می شنود! شب خوش بیشتر »

فواید طلا از نظر طب سنتی برای زنان

طلا برای زنان در حکم دارو است. آنها را گرم کرده و آرام بخش و داروی اعصاب است. چنانچه زنی خیلی گیر بدهد و اذیت کند طلا بپوشد که مغز سرد و تر او گرم شده و حساسیت کم شود. طلا محبت می آورد . به شخص ترسیده طلا بدهید گرمایش بالا میرود. دلیل استفاده نکردن… بیشتر »

زیادی گران است

​ هر چیزی که به قیمت  از دست دادن آرامشتان تمام شود، زیادی گران است!!! رهایش کنید... بیشتر »

۱۰ راه مدیریت بگو مگو های زن و شوهری

▪️تعارض را حل کنید ▫️آرامش تان را حفظ کنید ▪️در آرامش با هم گفتگو کنید ▫️اگر لازم بود عذرخواهی کنید ▪️محدودیت زمانی در نظر بگیرید ▫️عذرخواهی همسرتان را بپذیرید ▪️علامتی برای آتش بس تعیین کنید ▫️کاری برای انجام دادن داشته باشید ▪️بحث و تبعات آن… بیشتر »
1 3 4 5 6