موضوع: "پزشکی"

گوشی ها را به رخت خواب نبرید!


نور گوشی های هوشمند، با مختل کردن ترشح ملاتونین، چرخه خواب را به هم میزند و مشکلات روحی و جسمی فراوانی به وجود می آورد که در عکس مشاهده می نمائید!

اشتراک گذاری این مطلب!

مغز برای ذخیره انرژی اش، دست به فراموشی می زند

​فراموشی 
 مغز برای ذخیره انرژی اش، دست به فراموشی می زند

 
پژوهشگران دانشگاه لاند دریافته اند که مغز نه تنها از مکانیزم یادگیری برخوردار است بلکه از مکانیزم فراموشی نیز برخوردار است که آموخته های غیرضروری را پاک می کند. 

مکانیزم فراموشی باعث می شود که مغز، انرژی اش را ذخیره کند. نگهداری از آموخته های غیر ضروری نیاز به انرژی دارد زیرا برخی از نرون های در بخش مخچه مغز باید برای آن منظور، فعال شوند.
 از این رو مغز، آموخته های غیرضروری را فراموش میکند و این مکانیزم قدرتمندی است.

اشتراک گذاری این مطلب!

 عطسه

​ 

عطسه باعث سبکی مغز میشود.

جلوگیری از عطسه امکان ایجاد سکته مغزی را افزایش میدهد.

به هیچوجه جلوی عطسه  را نگیرید

اشتراک گذاری این مطلب!

مغزنوزادان

​جالب است بدانید که ؛

مغز نوزادان چون در حال رشد است، بیش از پنجاه درصد از کل گلوکز بدن را مصرف می‌کند. به همین دلیل زیاد می‌خوابند!

اشتراک گذاری این مطلب!

موز

بيش از دو موز در روز نخوريد

مصرف موز به تعادل اعصاب كمك مي كند اما مصرف بيش از حد آن برعكس عمل كرده و تعادل اعصاب را بر هم میزند

اشتراک گذاری این مطلب!