موضوع: "اشعار"

اینجاهمه حاجت ازرضامیگیرند

یا رضا(ع‌) درنزد ضعیف،یامعین الضعفاست درنزد غریب،یاغریب الغرباست اینجا همه حاجت از رضا میگیرند این صحن وسرای طوس،حج فقراست   بیشتر »

​ یاعلی گفتیم وازنام علی میترسند خیل وهابی وتکفیری وسفیانی ها ذکرسربندمن امروزفقط خامنه ایست نام زیبای توشدزینت پیشانی ها بایدعـمـارشویم حادثه ها درراهند تاکنیم دورازاو،گردپریشانی ها بیشتر »

اسیرثانیه هایی شبیه زنجیری

 رفیق حادثه‌های به رنگ تقدیری  اسیر ثانیه‌هایی شبیه زنجیری در این رسانه‌ی دنیا میان برفک‌ها  نه مانده از تو صدایی نه مانده تصویری  رسیده سن حضورت به سن نوح اما شمارِ مردم کشتی نکرده تغییری  هزار جمعه‌ی بی تو گذشته از عمرم… بیشتر »

مناجات

ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي  نرم جز به همان ره كه توام راه نمايي همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي  تو نماينده ي فضلي تو سزاوار ثنايي نتوان وصف تو… بیشتر »
1 3 4 5