موضوع: "بدون موضوع"

خداوندا

خداوندا بضاعت من بہ قدرے است ڪہ نمی دانم درحق دوستانم چہ دعایی ڪنم تواز حال آنان آڪَاهی پس بهترین ها را برایشان مقدر ڪن     الهــــے ‌آمین بیشتر »

خواقوت از امتحانات دوستان طلبه

بااراده‌ ترین دانشجوی ایران سید محمدکاظم قاضی مکری اهل مهاباد با۸۶ سال سن دانشجوی رشته حقوق که هم‌اکنون امتحانات آخرین ترم خود را می‌گذراند  بیشتر »

​ تقـدیـم به  "بانوان ایران زمین" عشـق یعنی مـــادر صبر یعنی یک زن  مهــریعنی دختـر  نور یعنی خواهــر  هر چه هستی عشـق یا صبـر،مهـر یا نـور روزگارت آرام و زیبـا بیشتر »

یه چیزایی

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ.. ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشهﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،مثلِ.. ﺩﻝِ ﺁﺩما ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ.. ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ،مثلِ.. ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ.. ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،مثلِ.. پدرومادر ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ.. ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ… بیشتر »
1 3