وضوشخصی که موی خودراروغن یاواکس زده

سوال

موی کسی که روغن یا واکس زده است، ایا مسح با این حال صحیح است؟

اگر صحیح نیست، چگونه میتواند مسح کند؟

مرجع تقلید: رهبری

پاسخ

اگر واکس و… جرم داشته باشد و مانع از رسیدن آب باشد باید هنگام وضو از محل مسح آن رابرطرف کندومسح بکشد 

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

اشتراک گذاری این مطلب!

کدام قسمتهای حیوان حلال گوشت، حرام است؟

 رهبري

پاسخ

پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است: ١- خون ٢- فضله ٣- نری ٤- فرج ٥- بچه دان ٦- غدد كه آن را دشول می گويند ٧- تخم كه آن را دنبلان می گويند ٨- چيزی كه در مغز كله است و به شكل نخود می باشد ٩- مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ١٠- پی كه در دو طرف تيره پشت است ١١- زهره دان ١٢- سپرز (طحال) ١٣- بول دان (مثانه) ١٤- حدقه چشم ١٥- چيزی كه در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع میگویند

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی

اشتراک گذاری این مطلب!

انسان_ها 

به ميزان “حقارتشان” “توهين” ميكنند

به ميزان “فرهنگشان” “عشق ميورزند”

و به ميزان “كمبودهايشان” “آزارت  ميدهند”

 هرچه “حقيرتر” باشند

بيشتر “توهين ميكنند"تا حقارتشان را جبران كنند

هر چه “فرهنگشان غني تر باشد”

بيشتر به ديگران “عشق هدیه ميدهند”

وهرچه “هويّتشان عميق تر باشد”

“محترمانه تر رفتار ميكنند”
به اندازه “دركشان” , ميفهمند

و به اندازه “شعورشان” به “باورها و حرف هايشان عمل ميكنند

اشتراک گذاری این مطلب!

مهمانی

 در دید وبازدیدها اگر کودک نوپایی را میشناسید و مخصوصا اگر او را دوست دارید

او را به زور بغل نکنید

به زور نبوسید

به زور از آغوش والدینش بیرون نکشید.
اضطراب جدایی و اضطراب غریبه مرحله ای طبیعی از رشد کودک است.
اگر کودکی را دوست دارید، به او تنها پیشنهاد دهید

و اگر تمایلی نشان نداد یا گریه کرد، ناراحت نشوید یا او را به زور بغل نکنید. این فشارها می تواند باعث آسیبهای جبران ناپذیر مثل🤢خجالتی شدن،

خشونت،

لجبازی

یا بیقراری در کودکان بشه.

اشتراک گذاری این مطلب!

اگر عمامه سرمان گذاشتیم و اهل دنیا بودیم کار خراب می‌شود

🔻رهبرانقلاب: اگر ما عمامه‌ای‌ها درست نقش خود را بشناسیم و بتوانیم آن را ایفا کنیم، دنیا را آباد خواهیم کرد. ماها گاهی کوتاهی می‌کنیم؛ سراغ همان راه‌هایی می‌رویم که اهل دنیا رفته‌اند؛ آنگاه کار ما خراب میشود.

🔹یک تاجر، یک زمیندار، یک زمین‌خوار، یک مقاطعه‌کار، چه عمامه سرش باشد، چه شاپو سرش باشد، چه کراوات ببندد، چه تسبیح دست بگیرد؛ بالاخره حقیقت او که فرق نمیکند.

🔺اما اگر عمامه سرمان گذاشتیم و دنبال همان کارهایی بودیم که پاپیون زن‌ها و کراوات زن‌ها و بقیه‌ی اهل دنیا دنبال آن هستند، ما هم مثل آنها هستیم. لباس که تغییر اساسی ایجاد نمیکند؛ باید دید دل، جایگاهِ چیست. ٨٣/١٠/٢٣

اشتراک گذاری این مطلب!