ظاهرا پایان ندارد داستاݩ جمعہ ها...

باز بے خورشید مانده آسمان جمعہ ها

بر لب آمد از فراقٺ باز جان جمعہ ها
باز بے تو میرسند از راه و بے تو میروند

ظاهرا پایان ندارد داستاݩ جمعہ ها…
اللّٰھـُــم ؏جِّل لِوَلیڪَ الفَرَجـْــ

اشتراک گذاری این مطلب!

دوستی دختر و پسر اگه فقط از طریق دادن پیامک یا تماس تلفنی باشه اشکال داره؟

پاسخ

از نظر شرع مقدس اسلام، هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، حتی در حد گفت و شنودهای عاشقانه اگر با قصد لذت (جنسی) باشد جایز نمی باشد و باید این ارتباط قطع شود

و این روابط عواقب و پیامدهای منفی خواهد داشت و هرچه سریع تر ارتباط را قطع کنید. توجه داشته باشید که معمولا هدف پسرها از ارتباط در درجه اول ارضای غریزه جنسی است که دختران کم تجربه فریب میخورند. پس از لذت بردن آنان را رها می کنند و ضربه روحی وارد می سازند.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی

اشتراک گذاری این مطلب!

به من سر میزنی ...

​با دلخوری به خدا گفتم

درب آرزوهایم راقفل کردی

و کلید را هم

پیش خودت نگه داشتی .

خدا لبخندی زد و گفت

همه ی عشقم این است

که به هوای این کلید

هم که شده گاهی

به من سر میزنی …

اشتراک گذاری این مطلب!

لحظاتت را با انتخاب بهترین شبکه ها زیبا کن

​‌ذهن ما مانند یک تلوزیون با صدها شبکه است؛

و این ما هستیم که تصمیم میگیریم روی کدام شبکه باشیم!

شبکه رنجش،

شبکه بخشش،

شبکه نفرت،

شبکه مهربانی

شبکه شادمانی،

شبکه برنامه تکراری دیروز!

تصمیم ما همان کنترل یا ریموت ماست.

شما بیننده کدام شبکه هستید ؟؟؟

 لحظاتت را با انتخاب بهترین شبکه ها زیبا کن

اشتراک گذاری این مطلب!

دوباره عهدمیکنم که نشکنم دل تورا

​رَسم ‌عاشق نیست 

با یک ‌دل 

دو دلبر داشتن
یا ز جانان 

یا ز جان

بایست دِل برداشتن…
اللهم  عجل لوليك الفرج 

اشتراک گذاری این مطلب!